Jurisdikce

Kategorie: křesťanství

Z lat. iurisdictio, »projev práva a moci«. V oblasti církevní jde o uplatňování řídící moci udílené - svátostí kněžského - svěcení a vykonávané v řádu spásy nad věřícím pro duchovní účely (CIC 129). J. jako taková se vykonává na vnějším - foru, ale někdy také pouze na vnitřním foru (v oboru svědomí, CIC 130). J. může být řádná (spojená s úřadem), nebo pověřená (delegovaná), čili udělená nějaké osobě, tedy nepramenící z moci úřadu. Řídící moc zahrnuje moc zákonodárnou, soudní a výkonnou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz