Jubilejní rok

Kategorie: křesťanství

Z hebr. jobhel, »beraní roh«, později v řeč. iobeláios. Ve SZ existoval sabatový rok, který se slavil každý padesátý rok (čili po sedmkrát sedmi letech). V tomto roce, zahajovaném zvukem z beraního rohu, se nesměla obdělávat země, majetek přecházel na původní majitele a dluhy byly prominuty: »Vyhlásíte za svatý každý padesátý rok a vyhlásíte v zemi svobodu pro každého jejího obyvatele. Bude to pro vás milostivé léto ..., každý se vrátí ke svému majetku, každý se vrátí do své rodiny ... nebudete sít a nebudete sklízet plodiny země« (Lv 25,8-12). Od r. 1300 se ujal v katolické církvi zvyk slavit svatý či j.r., tzv. milostivé léto. Slaví se zpravidla každých dvacet pět let a poutníci, kteří navštíví Řím, vyzpovídají se, jdou ke svatému - přijímání a pomodlí se ve čtyřech římských - bazilikách na úmysly Svatého otce, mohou získat plnomocné - odpustky. J.r. se zahajuje tím, že papež otevře tzv. - svatou bránu vatikánské baziliky, zatímco tři - kardinálové otevřou svaté brány dalších tří bazilik. Ten, kdo se o j.r. nemůže do Říma odebrat, může získat plnomocné odpustky i ve vlastní - diecézi za stejných podmínek. Dosud bylo slaveno dvacet osm j.r. První byl vyhlášen Bonifácem VIII. v r. 1300 a poslední Janem Pavlem II. v r. 1983 (mimořádné milostivé léto bylo vyhlášeno v r. 1950, na výročí smrti a - vzkříšení Krista).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz