Josefinismus

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: 18. století

Termín označuje jurisdikční politiku ( - jurisdikcionalismus) započatou císařem Josefem II. Rakouským (1741-1790). Ten pro své osvícenské sklony považoval církev za »pouze lidskou instituci« s úkoly, které se výlučně týkají vzdělání a mravnosti. Přesto uznával její legitimní moc vydávat zákony v církevních otázkách. Zrušil většinu - řeholních komunit, které se nevěnovaly péči o nemocné a vzdělávání, a církevní - forum, vytvořil generální (státní) - semináře, vydal nařízení týkající se poutí a dokonce i nařízení, kolik svící se má zapalovat při - liturgických obřadech. J. vytvořil vrcholnou formu systému státní církve. Jedním z mála kladů j. bylo vybudování farního systému, který pokrýval celé území rakouského císařství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz