JHWH

Kategorie: křesťanství

Hebr. jméno Boží (Ex 3,14), které znamená »Já jsem, který jsem (zde pro tebe)«. Tato posvátná čtyři písmena, čili čtyři souhlásky Božího jména (tetragram), se v židovském Písmu vyskytují 6823 krát. Přestože se objevuje v prvních biblických textech (Gn 2-3), jeho původ je z období Božích zjevení Mojžíšovi (srov. Ex 3,13nn). Toto posvátné čtyřpísmenové jméno Boží se dodnes píše bez samohlásek. Je ve skutečnosti nevyslovitelné, to znamená, že nesmí být vyslovením zneužito. - Židé se proto jeho vyslovení zcela bránili a brání a místo něj se čte - Adonai (můj Pán). Pouze - velekněz je vyslovoval jedenkrát do roka o svátku jom - kipur. Jeho význam překračuje představu bytí, jak ho chápe filosofie, a vztahuje se na zásahy Boží do dějin - Izraele, zvláště na - exodus (Já jsem ten, který vysvobozuje). Od tohoto jména se odvozuje tzv. jahvistická tradice, jeden ze čtyř zdrojů - Pentateuchu. Ježíš si připíše jméno »Já jsem« a je obviněn z rouhání (Jan 8,24.28.58, Jan 13,19, Jan 18,5.8- Zj 1,8). Tvrzení Svědků Jehovových, že správně se toto slovo vyslovuje Jehova, je založeno na omylu a nemá opodstatnění.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz