Jedinost

Kategorie: křesťanství

Jedna ze čtyř známek církve: »Věřím, že církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská« ( - vyznání víry). - Církev je jedna, protože má jediného Pána, vyznává jednu víru, rodí se z jednoho - křtu, tvoří jedno tělo, oživované jedním Duchem v jediné naději, při jejímž naplnění budou překonána všechna rozdělení. J. církve nevylučuje rozmanitost, má své nejhlubší kořeny v lásce a je zajištěna také viditelnými svazky společenství, jako je - vyznání jediné víry, kterou jsme obdrželi od - apoštolů, slavení jedné bohoslužby, - apoštolská posloupnost prostřednictvím kněžského - svěcení. J., kterou Kristus daroval své církvi, byla ve skutečnosti v dějinách zraněna různými neshodami a rozkoly. Církev je proto vyzývána ke snaze o znovunalezení a zdokonalení j., kterou si Kristus přeje (srov. Kat. 813-822). - Ekumenismus.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz