Jansenismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Časové zařazení: 16. století 17. století

Naukové, politické a náboženské hnutí nazvané podle holandského - biskupa Cornelia Jansena (1585-1638), autora díla Augustinus (1640), které vyšlo až po autorově smrti. Hnutí se v 17. a 18. stol. rozšířilo po Evropě. J. vycházel z nauky o - milosti, zvláště o - předurčení chápaném v - kalvínském smyslu. V neustálých rozporech o otázce milosti byl vždy stálým vztažným bodem sv. Augustin. Na něho se odvolává také Baiův žák Jansen, který byl od r. 1618 profesorem - teologie v Lovani a od r. 1636 biskupem v Ypres, a navrhuje tvrdou elitářskou morálku. V díle Augustinus učí o neodolatelnosti Boží - milosti a o lidské slabosti způsobené prvotním - hříchem. V některých bodech se pohybuje na samé hranici - hereze. Dne 1. 8. 1641 byl Augustinus dán na - index a na zastáncích j. bylo v r. 1705 žádáno nejen silentium obsequiorum (poslušné mlčení), ale výslovné odmítnutí heretických tezí. Duchovním střediskem j. byl klášter Port-Royal v blízkosti Versailles, ctěný i Blaisem Pascalem, který v duchu j. bojoval proti - kasuistické a laxistické - morální teologii - jezuitů té doby.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

17. století

duchovní hnutí

16. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz