Jan Soreth

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 15. století

Narodil se v Normandii blízko Caen roku 1394. Vstoupil do karmelského řádu, stal se knězem, dál studoval teologii na pařížské universitě a měl na starosti studenty v tamějším konventu. Roku 1440 byl zvolen provinciálem francouzské provincie. Od roku 1451 až do své smrti (r. 1471 v Angers) byl generálním představeným celého řádu. V době všeobecného úpadku usiloval o obnovu řádu: dbal na věrné zachovávání řehole a stanov, prosazoval přísnější observanci co do chudoby a vnější i vnitřní usebranosti. Velký vliv měly jeho početné vizitace a osobní příklad. Přičlenil k řádu několik společenství žen. Získané papežské schválení je oficiálním zřízením sester II. a III. řádu v Karmelu. Bývá znázorňován s ciboriem, protože za pustošení města Liege s nasazením života posbíral po zemi rozházené Tělo Páně a přenesl do řádového kostela. Za blahoslaveného jej prohlásil Pius IX. v r. 1866.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Francie

blahoslavení

15. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz