Jan Ogilvie

Synonyma hesla: John Ogilvie

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí jezuité

Časové zařazení: 16. století 17. století

Narodil se roku 1579 v urozené kalvínské rodině v Banffshire ve Skotsku. Byl poslán na studie do Evropy (1593) a v sedmnácti letech se stal katolíkem. Studoval v Douai, Lovani, Řezně, Olomouci a v Brně, kde vstoupil do jezuitského noviciátu (1599). Po několikaletém pobytu ve Štýrském Hradci a ve Vídni dokončil v Olomouci studium teologie (1609-1610). Potom byl poslán do Paříže a tam vysvěcen na kněze (1610). Vrátil se do vlasti (1613) a působil tajně jako misionář v Edinburghu, v Londýně a v Glasgowě. Byl však vyzrazen a strávil čtyři měsíce ve vězení. Když ani po několikerém mučení a vyslýchání nevyzradil jména skotských katolíků, byl odsouzen “pro pobuřování” a 10. března 1615 veřejně oběšen. V roce 1976 byl prohlášen za svatého. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz a mučedník).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

jezuité

křesťanství

16. století

svatí

17. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz