Jan Nepomucký

Synonyma hesla: Jan z PomukuNepomuk

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Místní zařazení: Čechy

Časové zařazení: 14. století

(*Pomuk asi 1350 - +Praha 20. 3. 1393). Český národní světec. Po vzdělání u cisterciáků studoval na pražské univerzitě, r. 1380 přijal kněžské svěcení, v letech 1382 - 1387 studoval práva v Padově. V r. 1390 se místo farářem u sv. Havla v Praze stal žateckým arcijáhnem, spravoval pět děkanátů s 225 farami. Jako generální vikář arcibiskupa Jana z Jenštejna se dostal do sporu s králem Václavem IV., který se v době papežského schizmatu snažil oslabit arcibiskupův vliv, a byl po krutém mučení svržen do Vltavy. Jan Nepomucký byl blahořečen 31. 5. 1721 a svatořečen 19. 3. 1729. Od r. 1730 je druhým patronem jezuitského řádu. Na mučedníkově svatořečení měl největší podíl pražský arcibiskup Ferdinand hrabě Khuenburg (1710-31), který měl o zdárné ukončení kanonizačního procesu zájem z ryze národních a vlasteneckých důvodů. Je patronem vorařů, lodníků, mlynářů a ochránce zpovědního tajemství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Čechy

křesťanství

14. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz