Jan Leonardi

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: 16. století 17. století

Narodil se v roce 1541 v obci Diecimo poblíž toskánského města Lucca (v severní Itálii). Pracoval nejprve v lékárně. Když se stal knězem (1571), soustředil se především na vyučování křesťanské nauky podle směrnic tridentského sněmu; sestavil příručku vyučování náboženství a založil laickou Společnost křesťanské nauky (1574). Zároveň založil řeholní společnost kleriků Matky Boží; vedle vyučování chudých se věnovali šíření úcty k eucharistii. Papež Klement VIII. mu svěřoval vizitace a duchovní obnovu mnoha řeholních kongregací. V Římě podporoval zřizování nemocnic a škol. Položil také základy misionářské studijní koleje (1603), z níž se později vyvinul římský papežský institut „de propaganda fide“. Zemřel 9. října 1609 v Římě. Za svatého byl prohlášen v roce 1938. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Itálie

křesťanství

16. století

svatí

17. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz