Jan Křtitel de la Salle

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 17. století 18. století

Narodil se 30. dubna 1651 v Remeši ve Francii. Pocházel ze zámožné rodiny a měl devět sourozenců. Stal se knězem (1678) a doktorem teologie (1680). Rozhodl se, že se bude věnovat především výchově mládeže. Zakládal školy pro děti z chudých rodin a aby pro ně měl dost učitelů, založil kongregaci Školských bratří (1684). Vyučování v mateřské řeči místo latiny, zákaz tělesných trestů, školení dělníků při jejich povolání, zakládání obecných škol, zřizování učitelských ústavů, stálý zřetel na lidové vrstvy, to všechno byly novoty, které narážely na odpor. Zemřel 7. dubna 1719 v Rouenu. Za svatého byl prohlášen v roce 1900. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Francie

křesťanství

17. století

svatí

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz