Jan Kassián

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: mnišství

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století 5. století

Kassián (Iohannes Cassianus) svými spisy trvale ovlivňoval šíření a utváření západního mnišství. Narodil se asi kolem roku 360 pravděpodobně v provincii Scythia minor (jižně od ústí Dunaje). Mládí prožil z větší části v klášteře u Betléma a pak se na deset let vydal za egyptskými mnichy. Jáhenské svěcení přijal od Jana Zlatoústého. Od roku 405 se zdržoval na Západě. V roce 415 založil v Massilii (Marseille) mužský i ženský klášter. V dalších 15 až 20 letech sepsal své texty. Zemřel asi v letech 430 až 435.
Spisy
Zvyky cenobitů a léky na osm hlavních neřestí (De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis). Jak je patrné z názvu, jsou to dvě díla. První čtyři knihy podávají přehledné informace o zvyklostech a učení egyptských mnichů; v knihách páté až dvanácté se probírá všech osm neřestí a také prostředky, jejichž pomocí s nimi mnich bojuje.
Dalším dílem jsou Collationes, přednášky, které Kassián sepsal formou rozhovorů s proslulými mnišskými otci. Collationes doplňují úvahu o žádostivosti, o níž a o boji proti níž mluvil ve Zvycích cenobitů; Kassián tu hledá spíše pozitivní stránky dané problematiky a věnuje se záležitostem teologickým i psychologickým. Co zde Kassián píše o poměru milosti a svobodné vůle, výrazně přispělo k přípravě a zakotvení jihogalského semipelagianismu.
Kassián se se svými stanovisky k nauce o milosti natolik exponoval, že on sám i jiní považovali za nutné vysvětlit, že jeho stanovisko lze zastávat a obhajovat. Na podnět pozdějšího papeže Lva I. se rozhodl napsat třetí spis O vtělení Páně proti Nestoriovi, aby dokázal, že jeho smýšlení je protipelagiánské. Ve spisu vysvětluje, že nestorianismus se vlastně vyvinul z pelagianismu. Ale tím, že oba směry ztotožňuje a pelagiánskou nauku o milosti zkresluje, pokouší se vlastně jen zakrývat, jak nebezpečně se ve svých názorech pelagianismu přiblížil.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

rané křesťanství

křesťanství

4. století

mnišství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz