Jakub ze Sarugu

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století 6. století

O životě a díle Jakuba ze Sarugu, biskupa v Batnai, nás informují dva krátké životopisy a jeden panegyrik. Narodil se roku 451 v diecézi Sarug, kde byl dlouho chórovým biskupem. Roku 519 byl zvolen biskupem v Batnai (Batnai, hlavní město oblasti Sarug, se od arabské éry samo nazývalo Sarug); Jakub zemřel roku 521. – Jeho christologické stanovisko je velmi sporné. Z jeho spisů se nejeví jako jednoznačné; pravost jeho listů, z nichž se odvozuje, je pochybná. Své texty psal dílem prózou, dílem ve verších. Z prozaické tvorby jsou to listy, liturgie, kázání a nejméně jeden poučný životopis. Dále přeložil 6 centurií Evagria Pontika. Poetická díla, která mu zjednala slávu, jsou obsáhlá a početná. Většinou se jedná o rytmizované, případně veršované řeči a homilie (tzv. memre), jichž se zachovalo na tři sta.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

6. století

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz