Jakub z Edessy

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 7. století 8. století

Biskup Jakub z Edessy (633–708/9) byl jedním z nejvzdělanějších spisovatelů mezi syrskými monofyzity (jakobity). Roku 684 se stal biskupem v Edesse, ale po čtyřech letech se vzdal úřadu a žil pak dvacet let jako mnich. Po smrti svého nástupce byl opět povolán na biskupský stolec, ale za čtyři měsíce zemřel. Jeho četné spisy se zabývají filozofickými, filologickými a historickými otázkami; věnoval se dále biblickým textům a jejich výkladu. Sepisoval homilie v próze i ve verších, dále biblické komentáře, pokračoval v Eusebiově kronice a revidoval Pešitu (syrský překlad Bible). Z jeho překladů z řečtiny je třeba vyzvednout zvláště Homiliae cathedrales Severa Antiochijského. Psal gramatická pojednání, za zmínku stojí jedna z nejstarších řeckých mluvnic. Dále se mu přičítá západosyrský způsob záznamu samohlásek, který se dělal tak, že se řecké samohlásky připisovaly nad nebo pod text.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

8. století

křesťanství

7. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz