Jakub Retouret

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 18. století

Bl. Jakub Retouret patřil ke skupině 64 kněží, představujících stovky církevních osob, které byly během nejvášnivějšího údobí Velké francouzské revoluce, nacpány jako zvířata do otrokářských lodí v zátoce Rochefort a takto vězněny.
Bl. Jakub byl členem komunity a kazatelem v konventu v Limoges. Když poznal neplatnost přísahy na civilní ústavu duchovních, oficiálně odvolal svůj souhlas s ní, a proto byl považován za nepřítele lidu. Spolu s ostatními byl vystaven urážkám, surovostem a zbaven jakékoli duchovní posily. Sužoval jej především chlad a podle očitého svědka „trpěl bolestným ischiasem, který po dlouhou dobu prověřoval jeho trpělivost; on však nikdy neztratil svou zmužilost“. Zemřel na mor 26. srpna 1794 a byl pohřben na ostrově Madame. Za blahoslaveného jej spolu s ostatními, s nimiž byl vězněn, prohlásil Jan Pavel II. dne 1. října 1995.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Francie

blahoslavení

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz