Jahve

Kategorie: judaismus

Tetragram JHVH patří k četným jménům Boha bible (Exodus 3,14), k nimž ještě v talmudské době přibyla další. Problémy vznikaly z toho, že jejich rozmanitost mohla být chápána mylně jako polyteismus, jejich různé pojmy jako specifická funkce ve vztahu k člověku. Zatímco jméno Boží Elohim znamená soudcovský úřad Boha, je JHVH vykládán jako zjevené jméno Boží a je v hagadě znamením vyvolení Izraele Bohem a aspektem Boží milosti. Už v raném židovství byl tetragram vyslovován jen při určitých kultovních příležitostech, při ostatních bylo používáno oslovení Adonai (Pán). Tetragram překládá řecká Septuaginta jako Kýrios, latinská Vulgata používá Dominus. V současné době se významově toto jméno překládá jako "jsem, který jsem zde pro tebe". Ekumenický překlad bible (1986) používá nejčastěji překlad "Hospodin". V talmudské době se soustředily spekulace o JHVH do tajemného Božího jména, které mělo mít v úplné formě 4, 12, 24, 48 a 72 písmen. Plně vypsanému Božímu jménu, ale i napsanému tetragramu byly připisovány magické síly, např. k oživení Golema. Takové spekulace používala kabala; dále byly spjaty se Sefirotem, to znamená s 10 pračísly nebo účinnými silami Boha, které určují pozemské události.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz