Jáhen

Synonyma hesla: diakon

Kategorie: křesťanství

Řecké slovo pro služebníka (diákon) označuje původně pomocníka biskupova. V katolické a pravoslavných církvích je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). V katolické církvi bylo v prvních staletích jáhenství stavem trvalým, na tuto tradici se navázalo po 2. vatikánském koncilu, kdy jáhni (i ženatí) slouží v církevní obci (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti (křest, manželství). Od 19. stol. užívá evangelická církev tento pojem pro osoby, které jako hlavní povolání poskytují charitativní služby.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz