Izidor Bakanja

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Časové zařazení: 19. století 20. století

Izidor Bakanja [bakandža] se narodil kolem roku 1885 v Belgickém Kongu (Zaire). V dospívání se stal křesťanem, patřil k prvním křesťanům v té oblasti. Měl silný vztah k Panně Marii, který projevoval modlitbou růžence a úctou ke karmelskému škapulíři. Růženec a škapulíř považoval podle katechezí, kterých se mu před křtem dostalo, za symboly své nové důstojnosti křesťana. Bělošského zaměstnavatele, do jehož služeb se Izidor nechal najmout, přivádělo k zuřivosti, když viděl, že Izidor nosí škapulíř a modlívá se růženec. Vyhrožoval mu a nutil jej, aby škapulíř odložil. Nakonec jej kvůli tomu nechal krutě zbičovat. Po šesti měsících Izidor 15. srpna 1909 na následky utrpěných zranění zemřel. Před smrtí svému vrahu odpustil a modlil se za něj. Za blahoslaveného jej prohlásil Jan Pavel II. v Římě dne 24. 4. 1994.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

19. století

blahoslavení

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz