Introit

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie zpěv mše

Odvozeno z lat. introitus, »vstup«. Zpěv, který provází vstup - kněze a přisluhujících na počátku - eucharistické oběti. Jeho účelem je zahájit obřad, podpořit jednotu věřících a umožnit jim vstoupit do - tajemství liturgického období. Nezpívá-li se, mohou - antifonu recitovat všichni přítomní. I. se zavedl do - mše za - papeže Gelasia I. (492-496). Vznikl jako zpěv - scholy cantorum, a nikoli shromáždění. To vysvětluje melodickou bohatost dávných i., značně se lišící od recitovaných zpěvů určených věřícím. Hlavním zdrojem starobylých i. jsou - žalmy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

mše

liturgie

zpěvCopyright iEncyklopedie.cz