Integralismus

Kategorie: křesťanství

Z lat. integralis (odvozeno z integer, »neporušený«, »celý«). Psychologický a naučný systém, pokoušející se strnule a neústupně aplikovat zásady sociálního, politického nebo náboženského učení či nějaké ideologie. Termín nabyl negativního významu. Nese s sebou myšlenku dogmatismu, výlučnosti, intolerance a sklonu monopolizovat moc.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz