Inhabitace

Kategorie: křesťanství

Z lat. inhabitatio, odvozeného ze slovesa inhabitare, »bydlet v«. Označuje trvalou přítomnost Boží v - duši, která je ve stavu - milosti. Formálně je vyjádřena v Jan 14,23: »Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.« Je častým námětem Pavlovské - teologie (Řím 8,11, Tim 1,14, 1Kor 3,16).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz