Inerrance

Kategorie: křesťanství

Z lat. záporky in a odvozenina z error, »chyba«. - Bible je inspirována Bohem, a tím, že přenáší jeho slovo, obsahuje pravdy potřebné ke - spáse a - v tomto ohledu - nemůže obsahovat chyby (inerrance). Druhý vatikánský koncil potvrdil: »Protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení - Ducha svatého, je třeba uznat, že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmu svatém pro naši spásu« (DV 11). I., která je důsledkem - inspirace, je dvojí: skutečná (v biblických textech není chybné učení) a právní (i teoretická nemožnost, aby Písmo obsahovalo vadnou nauku). I. kromě toho vylučuje jak chybu spekulativní (to, co by odporovalo pravdě), tak praktickou (to, co odporuje - svatosti).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz