Indult

Kategorie: křesťanství

Z lat. indultum, odvozeného z indulgere, »prominout«. Název pro trvalý nebo dočasný - dispens daný příslušným úřadem v záležitosti upravované kanonickým předpisem ( - Kodex kanonického práva).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz