Index librorum prohibitorum

Kategorie: křesťanství

Seznam knih nebo publikací, které Svatý stolec ( - Apoštolský stolec) prostřednictvím Posvátného officia (dnes - Kongregace pro nauku víry) odsuzoval, nakolik obsahovaly nesprávné, víře a mravům nebezpečné myšlenky. První seznam byl uveřejněn r. 1559 papežem Pavlem IV. V r. 1966 jedna z vyhlášek Kongregace pro nauku víry objasnila, že i když Seznam (Index) si pro věřící udržel svou mravní a výchovnou hodnotu, nemá už moc zákona, včetně postihů. - Církev však pokračuje v posuzování knih z hlediska správnosti jejich učení. V případě, že posudek je nepříznivý, je autor vyzván, aby svůj spis opravil. Pokud se tak nestane, Apoštolský stolec si osobuje právo takové dílo i veřejně odsoudit a nedoporučit je.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz