Imprimatur

Kategorie: křesťanství

Lat. výraz, který znamená »ať se tiskne«. Jde o formuli, kterou místní - ordinář nebo řeholní - představený uděluje souhlas s vydáním spisů týkajících se víry a mravů. I. se umisťuje na zadní stranu titulního listu spolu s jménem toho, kdo souhlas vydal, a připojí se datum. Čtenáře má ujistit o - pravověrnosti předložených myšlenek.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz