Ikona

Kategorie: křesťanství

Ikona vychází z novoplatónského pojetí, podle něhož inspirovaný umělec nahlíží v extázi samu ideu. Je to tabulový obraz ("odraz pravzoru v nebi"), který se zhotovuje podle pevných pravidel a smí představovat jen Krista, Marii, anděly a svaté. Ikony jsou závazně předepsány pro všechny pravoslavné církve. Ikonostas je pak stěna zdobená ikonami, která odděluje oltář od chrámového prostoru.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz