Idolatrie

Kategorie: křesťanství

Z řec. eidólon, »idol«, a latria (ze slovesa latreuein, »sloužit«, »otročit«), modloslužba. Doslova jde o kultovní službu, čili klanění se obrazům. Výraz se používal pro všechny druhy úcty vzdávané stvořeným věcem (předmětům, obrazům, sochám ...) - jimž se přisuzují božské vlastnosti a božská moc - místo aby se připisovaly Stvořiteli. I., které se nevyhnul ani lid - Izraele (zlaté tele, Ex 32), byla zlořečena a odsouzena jak ve SZ (Dt 13,2nn), tak v NZ (1 Kor 5,11).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz