Hymnus

Kategorie: křesťanství

Z lat. hymnus. Poetická skladba obvykle v hexametrech, která byla ve starém Řecku určena nějakému božstvu. V křesťanstvítermín označuje skladbu v rytmických nebo metrických strofách, určenou ke chvále Boha, Panny Marie a svatých, zvláště pak označuje každý z veršovaných zpěvů v - breviáři, který zdůrazňuje význam oslavovaného - svátku.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz