Husité

Kategorie: křesťanství

Těmto stoupencům učení Jana Husa se v Čechách a zčásti na Moravě podařilo od r. 1419 proměnit církevně a sociálně reformní myšlenky Jana Husa a Johna Viklefa v revoluční hnutí. Společným znakem vyznavačů této církevní opoziční skupiny bylo přijímání laiků z kalicha, které proti zákazu církve zavedl r. 1414 univerzitní mistr Jakoubek ze Stříbra (+1429). Výlučným základem víry mělo být Písmo svaté a nikoli církevní učitelský úřad. Požadovali svobodu kázání, zastávali přijímání malých dětí, měnili liturgii a mešní texty. Nepodcenitelné jsou však také národní a sociálně revoluční záměry tohoto hnutí. Radikální část zaútočila po restrikčních pokusech krále Václava IV. na radnici v Praze a povraždila radní. Světská moc však hnutí z velké části tolerovala. Polní vojska husitů zanikla po bitvě u Lipan (30.5.1434) porážkou Prokopa Holého, duchovní odkaz se později vykrystalizoval ve skupinách českých bratří a v utrakvismu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz