Humiliáti

Synonyma hesla: humilitáni

Kategorie: křesťanství

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: středověk

Z lat. humile, »ponížený, pokorný«. Byli tak označováni členové - bratrstev založených ve 12. stol. v Lombardii, tvořených muži i ženami, kteří, vedli řeholní život, přestože zůstali v rodině, žili ze své práce, z hospodářských důvodů se sdružovali a připisovali zvláštní význam radikální - chudobě. Nejprve je církevní - hierarchie přijímala, když se však rozhodli věnovat se kázání, porušili tím zákaz Alexandra III. z r. 1179 a byli r. 1184 vyloučeni z církve Luciem III. Část, která vyznávala také kacířské názory na - kněžství, - svátosti a - chudobu, se odloučila od církve, zatímco druhá část se shromáždila v novém - řeholním řádu humiliátů, který Inocenc II. (1198-1216) uznal a rozdělil na první řád řeholníků a řeholnic se sliby, druhý řád - laiků, skládající se z bratří a sester zaměstnaných především tkaním a žijících v oddělených společenstvích a třetí řád ( - terciáře), v němž byli shromážděni muži a ženy, kteří žili ve svých rodinách. Tito posledně jmenovaní vytvořili první skutečný a opravdový institut terciářů, který pak přežil až do 14. stol. Považovali svou práci za sebepokoření a za solidáritu s chudobnými. Zbývající dva řády, jejichž význam mezitím poklesl, byly zrušeny r. 1571 Piem V.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Itálie

středověkCopyright iEncyklopedie.cz