Hrob

Kategorie: religionistika

Při pohřbívání do země se rakev se zesnulým u nás ponořuje do země na hřbitově. U mnohých národů starověku vybavovali hroby přímo jako obydlí na onom světě pro mrtvého a zdobili nástěnnými malbami, které ukazovaly scény z ráje nebo mytologické motivy, jako např. etruské komorové hroby. V Malé Asii jsou vedle podzemních komorových hrobů také nadzemní mauzolea, slavné jsou i lykické sloupové hroby. Pro mnohé části světa byla charakteristická mohyla. Monumentální variantu hrobové architektury představují egyptské pyramidy. Vedle pohřbívání těla do země se odedávna pohřbívalo i žehem. Popel mrtvého se často uchovává v urně. Katolická církev akceptuje pohřeb žehem teprve od r. 1963.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz