Hřích

Kategorie: křesťanství

Tak se označuje podle křesťanského podání přestoupení mravního řádu, daného Bohem, sepsaného v Desateru přikázání, takzvaném dekalogu. Avšak pojem "hřích" představuje jen další vývoj pojmu mnohem staršího a obsáhlejšího, který s morálkou a představou osobního Boha, který vydává příkazy a odměňuje nebo trestá, má sotva co dělat. Tento starší pojem hříchu se lépe označuje jako "překročení tabu", "přestoupení", "rouhání" nebo "sakrilegium" (svatokrádež). V Řecku bylo krvesmilství a vražda příbuzného nejstrašnějším zločinem. Ale tíže přečinu nebyla odůvodňována morálními argumenty, nýbrž především poměřována podle vzpoury proti bohům a porušení kosmického řádu. V biblickém vyprávění o pádu prvních rodičů do hříchu a z toho vyvozené nauky o "prvotní vině" a "dědičném hříchu" zaznívá myšlenka: hříchem bylo "chtít být jako Bůh". Odpovídající řecký pojem zněl hybris (pýcha), tj. vzpoura proti bohům. Ve vyznání hříchů a zpovědi se vyjadřuje myšlenka, že už samo veřejné vyznání, chápané jako akt uvědomění a přiznání, je podstatným krokem k osvobození od viny. K tomu přistupuje lítost ("zkroušenost srdce"). Katolická církev odlišuje hřích z nedbalosti (všední) od smrtelného hříchu, který, pokud člověk v tomto stavu zemře, má za následek věčné zavržení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz