Horské kázání

Kategorie: křesťanství

První a největší řeč Kristova, kterou podle evangelisty Matouše pronesl na hoře, podle sv. Lukáše na rovině, se považuje za souhrn křesťanského poselství o království Božím. Evangelista Matouš (kapitola 5 - 7) sestavil slova Ježíšova a židovské výpovědi do jedné řeči, rozdělené na tyto části: blahoslavenství, výroky k učedníkům o soli a světle světa, antiteze k zákonu, opravdová zbožnost, Otčenáš a konečná napomenutí. Naproti tomu uvádí Lukáš (kapitola 6) jen čtyři části Ježíšova blahoslavenství a volání "Běda" a do centra tak staví péči Boží o chudé. Radikalitu požadavků horského kázání (např. přikázání o lásce a láska k nepřátelům) posuzovali lidé různě - vzhledem k jejich splnitelnosti a závaznosti; z křesťanského hlediska je nutno je hodnotit jako splnitelné, pokud se "splnitelným" nerozumí věcně měřitelný výkon ani společenský program zákonné povahy, který by jednotlivce zbavoval osobního nasazení. Za splnění je nutno považovat "čin srdce" (cit. K. Rahner), jež neseno vírou v Boží milost se stále snaží vzdát se Bohu v lásce.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz