Homoúsios

Kategorie: křesťanství teologie

Časové zařazení: rané křesťanství

Z řec. homos, »stejný«, a - ousía »podstata«, »jedné (stejné) podstaty«. Termín poprvé použil Origenes a vyjadřuje, že Boží Syn je stejné podstaty s Otcem. Termín se proslavil v - christologických sporech a na nicejském - koncilu (325). Zásadně se liší od pojmu homoiúsios (z řec. homoios, »podobný«, a ousía), »podobné podstaty«.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologie

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz