Hilarius Januszewski

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Polsko

Časové zařazení: 20. století

Narodil se 11. června 1907 v obci Krajenki v Polsku. Při křtu dostal jméno Pavel. Ve dvaceti letech vstoupil do karmelitánského řádu a přijal řeholní jméno Hilarius. Sliby složil 30. prosince roku 1928. Teologii studoval v Římě, kde také složil 3. prosince 1931 slavné sliby. Po návratu do vlasti v roce 1935 vyučoval na řádovém učilišti v Krakově a byl prefektem spolubratří studentů. Od 1. listopadu 1939 byl jmenován převorem krakovského konventu. 4. prosince 1940 se nechal uvěznit gestapem v náhradu za nemocného spolubratra. Byl odvlečen do Osvětimi a potom do Dachau. Tam na samém sklonku války přijal provokativní vybídku, aby z křesťanské lásky pečoval o ruské vojáky nemocné tyfem. Sám se nemocí nakazil a 26. března 1945 zemřel. Byl příkladem víry a lásky.
Za blahoslaveného byl prohlášen Janem Pavlem II. ve Varšavě 13.6.1999 spolu s dalšími 107 mučedníky z polského národa, proto se jejich památka slaví společně.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Polsko

blahoslavení

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz