Hermetismus

Kategorie: religionistika

Pojem označuje mysticko - náboženský směr, který měl začátek v helénisticko - římském Egyptě a pokračoval v sektách raných křesťanů a mohamedánů. "Hermetický řetěz" a "hermetické knihy" představovaly spekulativní obsah tohoto učení. To se vztahuje ke staroegyptskému bohu Thórovi, kterého prohlašovali za otce a původce všech umění a věd. Řekové ho ztotožnili s Hermem Trismegistem a předávali jeho učení jako tajnou nauku jen od učitele k žákovi (tzv. hermetický řetěz), přičemž hrály roli i přírodovědecké spekulace, jako např. alchymie. Dochoval se sborník 18 teologicko eschatologických traktátů Corpus Hermeticum (1. - 3. stol po Kr.). U novoplatoniků a křesťanů byl Hermes v tomto učení staroegyptským mudrcem a králem, jemuž se připisuje autorství tajných knih.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz