Hermas

Synonyma hesla: Pastýř HermůvHermův pastýřPastor Hermae

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: 2. století

Hermův pastýř (Pastor Hermae) náleží do sbírky textů nazývané tradičně Apoštolští otcové. Hermas byl podle Muratoriho kánonu bratrem římského biskupa Pia, který jako Pius I. vykonával službu papeže v polovině 2. století. Naproti tomu řada údajů v Hermově pastýři, zvláště o předpokládaných vztazích v církevní obci, ukazuje na mnohem ranější dobu vzniku, totiž na první desetiletí 2. století. Tento rozpor by se dal vyřešit, přijmeme-li předpoklad, že snad Hermas přepracoval nějaké starší dílo, které se k němu dostalo. Můžeme například uvažovat, že po vzplanutí montanistických sporů v Malé Asii v důsledku montanistického rigorismu v otázkách pokání a půstu a vzhledem k novému oživení prorocké aktivity v montanistických obcích zde byly důvody, aby byl spis dodatečně přepracován do podoby lépe vyhovující aktuální situaci.
Kniha obsahuje pět vidění, dvanáct přikázání a deset podobenství. Vypravěč píše o zjeveních, která obdržel skrze církev (ta je zpodobněna postavou ženy) a skrze anděla hlásajícího pokání. Týkají se hlavně možnosti, cesty a cíle pokání po přijetí křtu. Hermas se domnívá, že toto druhé pokání se má prezentovat jako jednorázová příležitost, a nikoli jako trvalá instituce. Přikázání doplňují novozákonní přikázání a přizpůsobují morální předpisy změněným poměrům. Podobenství slouží především k doplnění těch přikázání, jejichž látku autor nedokončil; rovněž obsahují alegorické popisy stavby nadzemského chrámu z živých kamenů.
Řecký text se nezachoval v úplnosti. Závěr obsahují jen dva staré latinské překlady a jeden etiopský. Kromě toho existují ještě další řecké, koptské a středoperské fragmenty.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

2. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz