Hereze

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Z řec. hairesis, »rozhodnutí«, »sklon«. Tvrdošíjné popírání nebo pochybování o jedné pravdě nebo více pravdách víry, blud (CIC 751). - Dogmatika považuje h. za odporování zjevené pravdě, která byla schválena - učitelským úřadem církve. Původně označovala přednost (»volbu«), kterou člověk dává církevní nebo politické nauce. V NZ se slovo vyskytuje 9-krát a je užíváno ve smyslu - sekta nebo učení, které je potřeba přezkoumat. - Apoštolští otcové, především však Tertulián upřesnili později význam slova h. a vymezují ho jako osobní pohled na víru, který je v protikladu s učením církve. Sv. Jeroným objasnil rozdíl mezi h. a schizmatem. H. považuje za opravdový nesouhlas s učením, zatímco - schizma je oddělení se a roztržka společenství pro odmítnutí - poslušnosti - hierarchii.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz