Heretik

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Z řec. hairetikos, později lat. haereticus. Pokřtěný člověk, který tvrdošíjně popírá nějakou obecně uznávanou křesťanskou věroučnou pravdu nebo o ní pochybuje. Jinak též bludař.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz