Hegesippos

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 2. století

Hegesippos je první křesťan, o němž víme, že posuzoval křesťanskou nauku podle kritérií katolicity; to znamená, že zjistil kontinuitu tradice v apoštolských církevních obcích a ověřil ji na základě shody. Pocházel z Východu – patrně ze Sýrie; podle znalosti hebrejského jazyka se soudí, že byl židovského původu. Ve druhé polovině 2. století podnikl cestu, která ho zavedla do Korintu a do Říma. Využil jí k tomu, aby zjistil vlastní křesťanské tradice proti gnostickým naukám. Po návratu (po r. 180) napsal pět knih Pamětihodností; ze zpráv o tomto díle nabýváme dojmu, že Hegesippos v něm shromáždil všechny dosažitelné informace o cestě křesťanské tradice, která začíná v Jeruzalémě apoštoly.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

2. století

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz