Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 18. století 19. století

(*Stuttgart 27.8.1770 - +Berlín 14.11.1831). Významný filozof německého idealismu, v počátcích inspirovaný Kantem a Fichtem, vytvořil spekulativní, třístupňový a uzavřený systém absolutního dialektického rozumu. Absolutní světový duch má v čisté logice, příklonu k přírodě a ve filozofii ducha svou identitu subjektu - objektu. V lidském vědomí se uskutečňuje poznání absolutna ve stupních společenské organizace, umění, náboženství, které zase dospívá v protestantském křesťanství k svému vrcholu: být sebou v druhém. Analogicky k tomu se Bůh projevuje ve vtělení Ježíše, aby dospěl ke své jednotě v Duchu svatém. Hegelova náboženská filozofie byla východiskem radikální náboženské kritiky Ludwiga Feuerbacha a Karla Marxe, měla však také silný vliv na teology jako Davida Friedricha Strausse.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

18. století

19. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz