Haggada

Kategorie: judaismus

Tato část židovské rabínské tradice se na rozdíl od halachy nevztahuje k nábožensko - zákonným předpisům tóry, nýbrž k spásnému vztahu mezi Bohem a Izraelem. S pomocí biblických knih vykládá v nich popisované dění spásy do daných podmínek přítomnosti, aby z toho vyvodila etické důsledky. To se děje formou filozofických sentencí, jakož i pověstí, legend, kázání aj. Pro nejednotnou formu a zčásti také protichůdné výpovědi se jí nepřiznává žádná nábožensko-zákonná závaznost.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz