Gregoriánský

Kategorie: křesťanství

Vše, co se vztahuje k papeži Řehořovi (Gregor): a) g. chorál: liturgický zpěv římského obřadu ( - ritus). Název má podle sv. Řehoře Velikého (540-605), i když na jeho pravý původ mají vědci různé hypotézy, b) g. reforma, c) g. kalendář: opravený juliánský kalendář, reformovaný Luigim Liliem z pověření Řehoře XIII. (1502-1582). Platí od r. 1561 a užívá se dodnes, d) g. mše: nazývá se tak 30 mší sloužených 30 dní za sebou na přímluvu za zesnulého. Za svůj původ vděčí události vyprávěné Řehořem Velikým v jeho Rozhovorech (IV,57,13-15). Mnich Justus, který zemřel v klášteře v Celiu, jehož byl sv. Řehoř tehdy - opatem, byl vysvobozen z - očistce poté, co skončilo 30 mší, které opat nařídil za něho sloužit.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz