Gregoriánská reforma

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Časové zařazení: 11. století 12. století

Reformní hnutí katolické církve pojmenované podle - papeže Řehoře VII. (1073-1085), světským jménem Hildebrand ze Soany (*1020). Když byl povýšen na papežský stolec, zahájil politickou a církevní reformu, jejímž hlavním cílem byla libertas ecclesiae, čili svobodná církev, zbavená jakéhokoliv vměšování. Proto se vzepřel světu, kde králové, knížata a šlechtici udíleli biskupské a opatské hodnosti (laická - investitura) a vystoupil proti zneužitím, k nimž při poskytování těchto církevních hodností docházelo ( - simonie), bojoval rovněž proti nikolaismu a s rozhodností upevnil nezávislost církve na státu. Tvrdil dokonce, že tak jako duše oživuje tělo, tak církev by měla stát nad státem (jistý druh papežské monarchie). Tyto myšlenky vedly k ostrým sporům mezi - papežstvím a císařstvím. Spor byl nazván »boj o investituru« a dočkal se řešení teprve později Wormským - konkordátem (1122).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

12. století

církevní dějiny

11. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz