Grál

Kategorie: religionistika

Podle středověké představy je grál tajemný, posvátný předmět, který propůjčuje svému majiteli pozemské a nebeské štěstí. Pověst o grálu se dá odvodit z keltských a orientálních vlivů. Pravděpodobnější je však odvození z raně křesťanské doby. Grál je zamýšlen ve středověku jako kámen přinášející požehnání nebo jako miska, kterou si posloužil Kristus při Poslední večeři a v níž Josef z Arimatie zachytil krev Páně na kříži. Básnicky zpracoval motiv ve Francii Chrétien de Troyes kolem r. 1180 a Robert de Boron kolem r. 1200. Proti těmto pojetím stojí německé zpracování Wolframa von Eschenbach v jeho Parsifalovi z r. 1210. Zde je grálem kámen, který je opatrován zasvěceným houfem rytířů, templářů (rytíři grálu). Grál symbolizuje část stvoření před pádem do hříchu; spatřit ho může jen pokřtěný.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz