Graduál

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie kniha

Liturgická kniha. Obsahuje různé proměnlivé zpěvy - mše, jako jsou - introit (vstup), - graduál, - alelujový verš atd. s odpovídajícími gregoriánskými nápěvy. Tzv. Graduale romanum se užívá v těch kostelích, jež mají - scholu cantorum, která má možnost dobře se připravit na provedení náročných zpěvů. (srov. Graduale romanum, Praenotanda, č. 2, ed. typica altera, Vatikán 1975, s. VII.). Tzv. Graduale simplex je »vydání jednoduchých písní k použití v menších kostelích, pro které by bylo obtížné dobře provést značně ozdobné melodie z Graduale romanum« (tamtéž, č. 2, s. VIII).Z lat. gradus, »stupeň«. Nazýval se tak mešní - responsoriální žalm po prvním čtení, hlasitě přednášený - kantorem ze stupňů - ambonu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

knihaCopyright iEncyklopedie.cz