Goliáš

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Goliáš byl legendární hrdina Pelištejců. Podle první knihy Samuelovy, kap. 17 vyzval v době krále Saula izraelské vojsko k boji. Jeho mimořádná síla a výzbroj odstrašovala všechny v Saulově okolí. Starý zákon uvádí o Goliášově smrti dvě verze: podle jedné usmrtil vyzyvatele mladistvý David, podle druhé byl Goliáš zabit mužem z Davidovy družiny.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz