Golem

Kategorie: judaismus

Postava židovské mystiky označuje uměle vytvořeného člověka, který může být probuzen k životu magií a zaklínáním tajemným jménem božím. Kombinace písmen při tom hrají důležitou roli. Od 13. stol. se přičítala různým rabínům schopnost vytvořit Golema. Nejznámější z legend o Golemovi je spojována s osobou rabího Löwa (1520 - 1609) v Praze.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz