Galikanismus

Kategorie: křesťanství teologie

Místní zařazení: Francie

Z franc. gallicanisme, odvozeno z lat. gallicanus, »galský«, »z Galie«, lat. názvu Francie. Výraz označuje v - teologii soubor nauk, které podporují nezávislost francouzské církve jako církve národní, řízené - synodou a mající širokou autonomii ve vztahu k - papeži. Z politického hlediska g. označuje zásadní opozici francouzského státu proti římské - kurii a centralismu papežů. Myšlenky g. začaly sílit od 12. stol., kdy francouzská církev stále více projevovala svou nezávislost, považovanou za nezávislost na Římu. Konflikt mezi monarchií a papežem vyvrcholil za Bonifáce VIII. (+1303) a Filipa IV. Sličného. Za podpory právníků P. Duboise (+asi 1321) a Jana z Paříže (+1306) se král mohl upevnit ve svém odporu k papeži. Francouzská teorie nabyla později konkrétní podoby v Pragmatické sankci z Bourges (1438), mající platnost státního zákona. Po řadě vzájemných jednání dostal g. první smrtelný úder - konkordátem z r. 1801 mezi Piem VII. a Napoleonem. Definitivně byl jako teologický postoj překonán 1. - vatikánským koncilem, naukou o prvenství a - neomylnosti papeže.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologie

FrancieCopyright iEncyklopedie.cz