Galikanismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Místní zařazení: Francie

Tento pojem označuje učení, obsažené v "Prohlášení francouzského kléru o církevní moci" z 19. 3. 1682, že králové a knížata nepodléhají podle Božího uspořádání ve světských věcech žádné církevní moci. Galikanismus praví, že všeobecný koncil představuje nejvyšší instanci církve a rozhodnutí papeže ve věcech víry platí nezměnitelně teprve tehdy, souhlasí-li celá církev. Ačkoli papež Alexandr VIII. r. 1690 zamítl čtyři galikánské články a král Ludvík XIV. je r. 1693 odvolal, trvalo se na nich v praxi až do Francouzské revoluce.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní dějiny

Francie



Copyright iEncyklopedie.cz